• Black Facebook Icon

Over ons

 

Hallo hondeigenaren,

De Blijbuiters dat zijn wij: Adinda Eekhuis en Ard Brunnekreef. Twee hondenliefhebbers die elkaar hebben ontmoet tijdens de hondenuitlaatservice cursus aan de Martin Gaus Academie. Inmiddels zijn we volledig gekwalificeerd en runnen we samen de Blijbuiters, de hondenuitlaatservice die alle mooie wandelgebieden rondom Almere aandoet.

Wij zijn er voor alle hondeneigenaren die hun hond het allerbeste gunnen. Wij zorgen ervoor dat uw hond de beweging krijgt die hij/zij nodig heeft en elke dag zijn/haar energie kwijt kan in de mooiste wandelgebieden rondom Almere. Met ons professionele Blijbuitersbusje voorzien van hondenkennels komen wij uw hond thuis ophalen en weer helemaal blij afleveren. In de tussentijd heeft uw hond samen met de roedel of indien gewenst individueel, volop genoten in de vrije natuur. Wat wil een hond nog meer? En u als eigenaar? We horen het graag tijdens een intake gesprek. 

Boek een wandeling

De afspraken

 
 • 1 uur wandeling in een roedel van max. 5 honden (prijs is per hond)

  1 hr

  13.50 euros
 • 1 uur wandeling voor honden buiten de roedel (prijs is per hond)

  1 hr

  16 euros
 • 10 wandelingen strippenkaart (prijs is per hond)

  120 euros
Afspraken en vergoeding

Opdrachtgever is de bezitter van de hond, en geeft opdracht voor het uitlaten van de hond door de Blijbuiters.

De Blijbuiters behoudt het recht om opdrachtnemers in te huren die met de Blijbuiters een opdrachtovereenkomst hebben, de Blijbuiters melden uiteraard netjes dat een ander gezicht de hond uitlaat.

De vergoeding die de opdrachtgever voor het uitlaten van de hond aan de opdrachtnemer betaalt is een uurpijs van €13,50 per uur incl. BTW voor een roedel wandeling en €16,- per uur incl BTW voor een individuele wandeling. Een roedel 10-wandelingen strippenkaart kost €120,-. 

De Blijbuiters behoudt het recht om de algemene voorwaarden en de prijsopgave te wijzigen.

De betaling dient bij levering contant te worden voldaan, of vooraf op het rekeningnummer van de betreffende uitlater onder vermelding van uw naam en de naam van de hond.

Bij het niet nakomen van betaling, zal de Blijbuiters eerst na 2 weken een herinnering sturen, bij uitblijven van betaling zal de afhandeling door worden gezet naar een incassobureau en uiteindelijk een deurwaarder.

Het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is in principe voor onbetaalde tijd, tenzij anders besproken met de eigenaar. Vanuit beide kanten geldt een opzegtermijn van 1 week. Reeds betaalde gelden vanuit opdrachtgever worden dan niet terugbetaald. 

Aan het contract gaat altijd een proefloop vooraf om te zien hoe de hond zich houdt in de uitlaatsituatie en of de Blijbuiters hiermee om kunnen gaan.

 

Afspraken rondom de hond

Gaat de hond in groepsverband mee, dan gaan loopse honden ongeveer drie à vier weken niet mee met de groep.

De Blijbuiters laten de hond uit op alle dagen in de week en afgesproken tijden als daar door de Blijbuiters goedkeuring op is gegeven.

Mocht de hond medische hulp nodig hebben tijdens het uitlaten, dan zal deze hulp bij de dichtstbijzijnde dierenarts worden gezocht, tenzij er tijd genoeg is om naar de vaste dierenarts van de eigenaar van de hond te gaan. De kosten voor de medische hulp komen voor rekening van de eigenaar van de hond.

De hond dient sociaal te zijn met mens en dier en het commando ‘hier’ te kennen.

De hond dient gezond te zijn. Als de hond ziek is, kan hij niet mee met de uitlaatservice.

 

 

Rechten en plichten opdrachtnemer

De Blijbuiters is niet aan te spreken als eigenaar van de hond.

De Blijbuiters is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten, materiële en immateriële schade aan derden binnen of buiten de groep.

De hond wordt op afgesproken dag en tijd uitgelaten.

De Blijbuiters gaat op verantwoorde wijze met de hond om en heeft het recht de hond los te laten, tenzij anders besproken is.

De Blijbuiters behoudt het recht de opdracht terug te geven en dit zo spoedig mogelijk door te geven als er sprake is van deze omstandigheid.

De Blijbuiters behoudt het recht om de opdracht te annuleren als deze niet goed is uit te voeren door weersomstandigheden, sneeuw, storm, ijs, extreme warmte.

 

Rechten en plichten opdrachtgever

Opdrachtgever geeft aan de Blijbuiters tijdig door als de hond loops is of letsel heeft, zodat hier met ophalen rekening mee gehouden kan worden.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond tijdig is geënt, ontwormd, ontvlooit. 

Opdrachtgever geeft 24 uur van tevoren door als de opdracht wordt geannuleerd. Binnen de 24 uur kan de Blijbuiters de wandeling in rekening brengen.

De opdrachtgever heeft een WA verzekeing waar ook de hond onder valt voor mogelijke schade veroorzaakt door de hond.